Hte-Garden
Vi är medlemmar i STAF, SLA, Svenskt näringsliv & Svergies Byggindustrier företagarna.

Markentreprenader och grönyteskötsel

HTE Garden Produktion AB verkar inom byggbranschen med inriktning på skötsel och underhåll av grönytor och olika typer av mark- och va- entreprenader.

Vi är nu i nu expansiv fas och behöver nya engagerade medarbetare till vår avdelning för skötsel och underhåll. Vi söker även en erfaren bokföringskunning löneadminstratör på heltid. Se mer under "jobba hos oss".

Våra kunder är stora byggbolag, Göteborgs kommun, kommunala bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, privata samt offentliga fastighetsbolag samt samfälligheter. Vårt arbetsområde är hela Stor-Göteborg, Södra och Västra Sverige. Vi har över 34 års erfarenhet i branschen!